top of page

[AN PHÚC CAFE] - THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ KINH DOANH

KÍNH THƯA

Quý chính quyền nhà nước, quý đối tác và quý khách hàng rất thân mến.

An Phúc là công ty con của Hợp tác xã Nông Nghiệp và Dịch Vụ Phúc An Lâm Đồng.


An Phúc Cafe có sự thay đổi về thông tin đăng ký kinh doanh như sau: Thay đổi thông tin người đại diện và địa chỉ đăng ký kinh doanh. [Cụ thể xin xem ảnh dưới đây]

Thông tin đăng ký cũ:Thông tin đăng ký mới:


Xin kính báo,