top of page

Tầm nhìn 

Chúng tôi, HTX NN&DV Phúc An Lâm Đồng xác định trở thành một trong những Hợp tác xã tiên phong cả nước về sản xuất cà phê chất lượng cao theo hướng canh tác tự nhiên, canh tác hữu cơ, sơ chế theo những phương pháp tiên tiến nhằm lưu giữ phẩm chất cà phê tốt nhất. 

20191219_145848.jpg

Hướng tới mang thương hiệu cà phê Việt ra trường quốc tế

buying coffee2.png
bottom of page