top of page

CHIẾN DỊCH TRỒNG CÂY

*

CÂU CHUYỆN BẮT ĐẦU TỪ ĐÂY

VỚI TỪNG KG SẢN PHẨM BÁN RA 

CHÚNG TÔI SẼ TRỒNG MỘT CÂY TƯƠNG ỨNG

​LƯỢNG CÂY ĐÃ TRỒNG

5100

Xã B'Lá

​Thị trấn Lộc Thắng

Phường Lộc Phát

Huyện Đạ Hoai

Xã Đam B'ri

Xã Lộc Ngãi

200 cây

350 cây

250 cây

750 cây

1000 cây

1350 cây

1200 cây 

*Đây là câu chuyện minh họa, chưa phải chính thức!

bottom of page