top of page

Triết lý canh nông

Chúng tôi tin rằng con người và tự nhiên có một mối liên kết rất thiêng liêng, cùng với đó 
canh tác nông nghiệp đem lại sự hạnh phúc vì vốn dĩ con người và tự nhiên là bạn hữu. 
cùng với đó 

Nông nghiệp - khởi nguồn của văn minh nhân loại

Khởi đi từ bình minh của văn minh nhân loại, loài người chỉ có thể ổn định từ khi nông nghiệp hình thành. Khép lại thời kì săn bắt hái lượm chông chênh và du mục, chúng ta mở đất cày cấy và chăn nuôi. Làng mạc hình thành, trao đổi mua bán được thiết lập, sự giao lưu kinh tế, văn hóa, nghệ thuật dần hưng thịnh.

Chúng tôi, HTX Phúc An Lâm Đồng chọn nông nghiệp làm khởi nguồn trở về với cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc và chan chứa giá trị tinh thần.

Nông nghiệp - khởi nguồn của văn minh nhân loại