top of page
  • Organat

Organat tham dự lớp bồi dưỡng cán bộ HTX do Liên Minh HTX tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Vào ngày 28/7/2020, sau Đại hội thành lập không lâu, đội Organat lại có cơ hội đi học.

Luật HTX 2012, các chính sách dành cho các HTX là chủ điểm chính trong khóa học lần này.

Không khí lớp bồi dưỡng - Giảng viên: chị Đinh Thị Hạnh

(cán bộ TP Chính sách - Phong trào đến từ Liên Minh HTX tỉnh Lâm Đồng).


Ghé thăm, trao đổi với cán bộ Hội Nông Dân TP. Bảo Lộc


Organat ™ là sản phẩm của HTX NN&DV Phúc An Lâm Đồng

ORGANAT - Gieo mầm tin yêu

82 lượt xem0 bình luận

Bài đăng gần đây

Xem tất cả