Pha cà hay phá cà (Thăm ngàn parody).

Updated: Jun 27, 2020

Khi khoảng cách thưởng thức và không thưởng thức cà phê mong manh như một sợi chỉ.Organat ™ là sản phẩm của HTX NN&DV Phúc An Lâm Đồng

ORGANAT - Gieo mầm tin yêuProduced by: O.M.T.

8 views0 comments